Testat: Anji baicha (våren 2013)

När man hör det kinesiska namnet Anji baicha (Anjis vita te) kan man tro att det tillhör kategorin vita teer, men så är det alltså inte. Anji baicha är ett ovanligt och exklusivt grönt te med anor som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Det har ljusgröna – nästan vita – blad och kommer från häradet Anji i den kinesiska Zhejiangprovinsen.

När kejsare Huizong (1082–1135) skrev sin Avhandling om te under epoken Dàguān vidge han ett helt kapitel åt en tesort som kallades ”Baicha”. Enligt honom var detta sannerligen inget ordinärt te. Han skrev att teet växte ute bland klippor och träd. Och dess blad liknade han vid ljus jade. Huizongs ”Baicha” tros ha kommit från samma slags vitbladiga teplanta som det nutida Anji baicha.

Tebladen är mycket ljust gröna till färgen.

De torra och långsmala tebladen ser nästan ut som tallbarr och har en gräsaktigt, saltig och rostad doft. Själva drycken är mycket mild och söt. Priset ligger på ca 200 kronor för 100 gram.

Tebladen liknar tallbarr till formen.

Vattentemperatur: ca 80°C.
Dragningstid: ca 2 minuter.