Indiens teproduktion 2013

Nu har siffrorna för Indiens teproduktion för år 2013 offentliggjorts. Jämfört med 2012 så ökade produktionen med 6,5%. Den steg alltså från 1.126,3 miljoner kilo till 1.200 miljoner kilo.

Det är den nordöstra delen av landet som står för lejonparten av Indiens produktion. Under 2013 producerades hela 957,4 miljoner kilo i delstaterna Assam och Västbengalen, vilket motsvarar 80% av teproduktionen i landet.

Det genomsnittliga auktionspriset steg också under året. Vid Calcuttas auktioner steg priset från 149,55 Rs per kilo (2012) till 157,65 Rs per kilo (2013). Ökningen var således 5,4%.