Statistik

Tabellen visar de tio största producenterna år 2010. Den totala världsproduktionen uppgick till 4.126.527 ton. Största exportör var Kenya.

Länder Produktion per år (kg)
01. Kina 1.475.060.000
02. Indien 966.400.000
03. Kenya 399.010.000
04. Sri Lanka 331.430.000
05. Vietnam 170.000.000
06. Turkiet 148.000.000
07. Indonesien 129.200.000
08. Bangladesh 59.270.000
09. Uganda 59.140.000
10. Malawi 51.590.000