Odling

Tebusken är egentligen ingen buske utan ett träd när den får växa vilt ute i naturen, men när man odlar te låter man den inte bli högre än 1–1,5 meter och den ser då ut mer som en buske. Till te av hög kvalitet används enbart de två yttersta späda bladen och en knopp, därav det välkända uttrycket ”två blad och en knopp” (”two leaves and a bud”).

Två blad och en knopp © Rickard Nygårds
Två blad och en knopp

Länder som odlar te

Te odlas över nästan hela världen där klimatet tillåter det. I Asien odlas mest te, men det finns även odlingar i Europa, Afrika, Australien och Amerika. Det är ca 50 länder som odlar te och de fyra största teproducenterna är Kina, Indien, Kenya och Sri Lanka. (se statistik).

  • Kina är det största teodlande landet i världen och producerar till största delen grönt te, men även en hel del oolong och svart te. I Kina dricks det mest grönt te och det svarta teet exporteras. Några teodlande provinser i Kina är Zhejiang, Yunnan och Fujian.
  • Indien är god tvåa, men ligger numera långt efter Kina i antal producerade kilon. Det är nästan enbart svart te och två kända tesorter och områden är Darjeeling och Assam.
  • Kenya producerar i stort sett bara svart te.
  • Sri Lanka (Ceylon) producerar i stort sett bara svart ceylonte.

Faktorer som påverkar smak och kvalitet

När man odlar te finns flertalet faktorer som spelar in och påverkar teets kvalitet och smak.

  • Geografin: jordmånen och platsen. Jorden bör helst vara lite sur. Därför bör pH-värdet ligga på 4,5–5,5 för att teplantan ska trivas. Hög höjd är bra ur kvalitetssynpunkt för det innebär att tebusken växer långsammare och hinner samla på sig mer smakämnen. Därför är det vanligt att te av hög kvalitet odlas bland bergen och på bergsluttningar, men frosten och kylan kan också skada tebusken. Den tål inte heller vattenansamlingar, vilket gör att bergsluttningarna är ideala odlingsplatser eftersom att vattnet snabbt rinner undan och risken för översvämningar är liten.
  • Väderförhållanden: nederbörd, soltimmar och temperatur. För att tebladens eteriska oljor ska utvecklas krävs solljus, men även lite skugga behövs emellanåt och därför har ofta träd planterats bland tebuskarna vilka erbjuder skugga under heta sommardagar. När det gäller regn behöver tebusken åtminstone 1200–1500 millimeter per år. Busken trivs bäst i ett subtropiskt och varmt klimat, men lite kyligare förhållanden ger teet en finare smak.
  • Tebusken: typ av buske, ålder på den och hur väl den tas om hand påverkar kvaliteten.
  • Plockningen: tid på året som plockningen sker och hur noggrann plockaren är, d.v.s. vilka blad som plockas. Handplockat te är ofta bättre och dyrare än maskinplockat.

Tebladen går efter plockningen igenom en rad olika produktionssteg som ytterligare påverkar teets slutgiltiga smak och kvalitet. Då bestäms också om det ska bli grönt te, svart te eller oolong.