Indiskt te

För några år sedan var Indiens teproduktion nästan lika stor som Kinas, men numera ligger man ganska långt efter (se statistik). Man är ändå god tvåa och med ett stort gap ned till den tredje strösta producenten.

Te från Indien är nästan bara oxiderat svart te. Det mesta är dessutom finfördelat (s.k. CTC) som paketeras och säljs som påste. Den största teproducerande regionen ligger i nordöstra delen av landet och detta kallas assamte. Förutom regionen Assam finns ytterligare två mycket kända områden där te odlas, nämligen Nilgiri och Darjeeling.

I Indien tillsätter man gärna kryddor i sitt te och kallar den drycken chai.

Historia

Det indiska Singpo-folket var först med att göra te på den vildväxande Camellia sinensis assamica. Skotten Robert Bruce upptäckte 1823 att Singpo-folket drack te som de gjorde på en ört som växte i Assam. Det var dock hans bror Charles Bruce som lyckades ta med sig några frön Singpo-folket som han planterade hemma i sin trädgård. När örten sedan skickades på analys konstaterades det att plantan tillhörde samma släkte som den kinesiska Camellia sinensis var. sinensis.

Odling av te introducerades av de tedrickande engelsmännen 1834 då man började undersöka möjligheternas att starta kommersiell odling. Vid den här tiden kontrollerade det Brittiska Ostindiska Kompaniet handeln med Indien.

Till en början odlades den kinesiska teplantan, men man upptäckte snart att den inhemska varianten var bättre lämpad för odling i Assam och stora delar av nordöstra Indien. På höjderna i Darjeeling däremot trivdes den kinesiska plantan.

År 1837 var det första teet producerat och året därpå skeppades den första telasten till England. Under 1850-talet spred sig sedan teodlingar vidare från Assam till bland annat Darjeeling och Nilgiri. Det Brittiska Indien bildades 1858 och sedan blev Indien självständigt 1947.

De tre viktigaste regionerna

De tre viktigaste teproducerande områdena i Indien är Assam som också är den största teproducerande regionen i världen. Indiens näst största region är Nilgiri i den varma och södra delen av landet. Slutligen måste man också nämna Darjeeling där Indiens allra finaste te produceras. Det är mycket eftertraktat bland  tekännare över hela världen och de första skörderna på våren kan bli mycket dyra.