Grönt te

När tebladen inte tillåts oxidera tillverkas grönt te, vilket medför att teet får en mer vegetabilisk smak som kan föra tankarna till hö, gräs, alger och hav. Därför kan grönt te kräva lite mer tillvänjning än det mer lättillgängliga svarta teet.

Det gröna teet har fått mycket uppmärksamhet i media tack vare flertalet forskningsrapporter som har påvisat dess positiva hälsoeffekter. Tillverkningssättet gör att tebladen bibehåller mycket av dess nyttiga ämnen som naturligt förekommer i bladen. Därför innehåller det rikliga mängder nyttiga antioxidanter och även en mindre mängd vitaminer och mineraler.

Kinesiskt och japanskt grönt te

Grönt te kan framställas enligt den kinesiska metoden, vilket innebär att bladen rostas i pannor över eld för att undvika att oxidationen sätter igång. Kinesiskt grönt te får därför en orange färg, men själva tebladen behåller sin gröna färg.

Det finns också en japansk metod att hetta upp tebladen. Bladen hålls under vattenånga direkt efter att de plockats för att inaktivera de enzymer som annars sätter igång oxideringsprocessen. Japanskt grönt te blir gulgrönt i färgen.

Kan förebygga sjukdomar

För länge sedan användes grönt te som ett läkemedel, men numera dricks det mest för att det är en god dryck. Det är sannolikt att grönt te kan bidra till att förebygga många sjukdomar som är vanliga i västvärlden.

Allvarliga sjukdomar som cancer och problem med hjärta och kärl är mindre förekommande i Asien där det dricks mycket grönt te, men samtidigt är deras övriga matvanor ofta är bättre än här i väst. De äter till exempel också mycket fisk som innehåller omega-3, vilket också bidrar till att skydda mot dessa sjukdomar.

I grönt te finns en stor mängd polyfenoler som är antioxiderande ämnen. Dessa tros kunna skydda kroppens celler och DNA mot de fria radikaler som kan orsaka cellskador, celldöd, åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Den typ av polyfenol som det finns mest av i grönt te är katechinerna. En av dessa katechiner heter EGCG och den verkar vara extra effektiv mot cancer. EGCG tycks kunna oskadliggöra och döda cancerceller genom att förhindra att nya blodkärl bildas, som cancercellerna behöver för att kunna växa.

Det är framför allt i laboratorium och djurtester som grönt te har givit positiva resultat mot cancer. Det finns även undersökningar med människor som visat på lovande resultat, men man bör veta att det också finns studier som inte har kunnat påvisa några positiva effekter.

Lev längre med grönt te

Grönt te kan förlänga livet, i alla fall om man är från Japan. I en befolkningsstudie deltog över 40.000 vuxna japaner och de följdes under en elvaårsperiod (1995–2005). När forskarna tittade på specifika dödsorsaker gjordes det dock endast under sju år (1995–2001).

Man undersökte om konsumtion av grönt te skulle kunna ha något samband med dödlig cancer, hjärt-kärlsjukdom och en mängd andra dödsorsaker. I studien fann forskarna ett negativt samband mellan konsumtion av grönt te och tidig död.

En regelbunden konsumtion av grönt te, minst en till två koppar per dag, visade på en minskad risk för tidig död när man tittade på alla orsaker. Effekten var som störst när man endast tittade på hjärt-kärlsjukdomar, kvinnor och hög tekonsumtion.

Kvinnor som drack mycket te, fem koppar eller mer per dag, hade en minskad risk på 23 procent att dö för tidigt, jämfört med de som drack mindre en en kopp per dag; alla dödsorsaker inräknade. Motsvarande siffra för männen var en minskad risk på 12 procent.

När man isolerade siffrorna och bara tittade på hjärt- och kärlsjukdom så innebar det en minskad risk på 31 procent för kvinnorna och 22 procent för männen. Men när det gäller cancer så hittades inga belägg för att grönt te skulle ha någon skyddande effekt.

Källa: Kuriyama, S. et al. Green Tea Consumption and Mortality Due to Cardiovascular Disease, Cancer, and All Causes in Japan: The Ohsaki Study. JAMA. 2006;296(10):1255-1265 (doi:10.1001/jama.296.10.1255)

Andra egenskaper

Grönt te är också något som förekommer hudkrämer och andra hudvårdsprodukter. Tebladen är nämligen mycket motståndskraftiga mot solens strålar och kan därför skydda huden.

I Japan är grönt te vanligt som måltidsdryck och det har visat sig vara bra för matsmältningen. Grönt te kan dock enligt vissa studier minska upptaget av järn från vegetabiliska källor (men inte från kött) om drycken intas i samband med måltid, men järnupptaget kan förbättras om det ingår vitamin C i måltiden. Det är främst de som lider av blodbrist eller järnbrist som bör vara försiktiga med att dricka te till maten.

Förvaring och tillagning

De gröna tesorterna är mer känsliga än de svarta teerna. Det är därför viktigt att förvara dem på rätt sätt och inte använda för hett vatten när man tillagar sitt gröna te. Låt det kokande vattnet svalna en stund innan det slås över tebladen eller häll i en skvätt kallt vatten för att få ner temperaturen. En vattentemperatur på ca 75–85 grader är lagom. Doseringen bör vara ca 1 tsk teblad per kopp.

Gröna tesorter

I bloggen finns också några dyra gröna vårteer som har recenserats.