Teproduktionen i Indien reviderad

Redan under år 2011 översteg Indiens totala teproduktion en miljard kilo. Ökningen sägs till största delen bero på att samtliga småskaliga producenter numera räknas in i den nationella statistiken. Deras andel uppgår till cirka 29 procent av den totala produktionen.

Anledningen till den förbättrade tillförlitligheten på den indiska statistiken är att myndigheterna nu har implementerat ett elektroniskt system för insamling av produktionsdata.

Den reviderade siffran för 2011 hamnade slutligen på 1063,5 miljoner kilo. Motsvarande siffra för 2012 är ännu inte fastställd, men fram till november månad hade 1023,9 miljoner kilo producerats. Detta rapporterades i dag av den indiska dagstidningen The Hindu.

På engelska: Indian Tea Production Revised