Tebranschens utveckling 2005–2010

Nu har webbplatsen ”Om te” funnit i omkring sex år. Syftet är att sprida information om den ädla drycken te. Här kommer en kort uppdatering om vad som har hänt inom tebranschen de senaste åren.

Det är nog inte många som har missat Kinas kraftiga ekonomiska tillväxt de senaste åren samt landets framfart inom flertalet områden. Tebranschen har inte varit något undantag, även här har Kinas tillväxt varit mycket kraftig.

År 2005 producerade Kina 935 miljoner kilo te, och fem år senare hade produktionen stigit till nära 1,5 miljarder kilo te. Det är en ökning med 57,76 procent! Och tillväxten fortsätter. För år 2011 uppskattades Kinas produktion uppgå till över 1,6 miljarder kilo. Som jämförelse kan nämnas att världens näst största producent Indien ökade sin totala produktion med 4,14 procent åren 2005–2010.

Här i Sverige kan man konstatera att det totala värdet av teförsäljningen inom detaljhandeln sjönk de senaste två åren (2010 och 2011). Förklaringen ligger sannolikt i att den svenska kronan samtidigt har stärkts kraftigt mot övriga valutor. Därmed har det blivit billigare för svenska företag att köpa in te från producenter och grossister i andra länder, vilket också torde ha pressat priserna ut till kund. Dock har jag ingen information om teprisets utveckling i Sverige.

Fler siffror finns under rubriken Statistik i menyn ovan.

På engelska: The Tea Industry 2005–2010