Te på kaffeblad

Britterna har åtminstone sedan 1840-talet experimenterat med att göra te på kaffeblad. Så detta är ingalunda något nytt påfund. Men förmodligen blev inte kaffebladste någon särskilt intressant produkt i Storbritannien, eftersom att man istället satsade stort på att anlägga teodlingar i Indien vid den tiden.

I går rapporterade brittiska The Telegraph att forskare har undersökt 23 sorters kaffeplantor, och man upptäckte att 7 av dem innehöll höga nivåer av substansen mangiferin, vars namn avslöjar att den också finns i mangofrukten. Detta gällde i synnerhet kaffeplantan Coffea arabica som dessutom visade sig innehålla allra mest antioxidanter.

Eftersom att innehållet antioxidanter är högre än både vanligt te och kaffe drar The Telegraph slutsatsen att kaffebladsdrycken är nyttigare än övriga varma drycker. Men bara för att innehållet antioxidanter är högre betyder inte det nödvändigtvis att drycken nyttigare. Detta får framtida forskning utvisa.

Kaffebladen uppges också innehålla en relativt liten mängd koffein samt ha en mild och jordig smak. Teprovaren Alex Probyn beskriver smaken som frisk och påminner om nyklippt gräs. Dessutom säger han att den karakteristiska kaffesmaken helt saknas i teet. Kaffesmaken kommer ju som bekant från kaffebuskens bönor när de rostas. Därför finns heller ingen anledning att bladen skulle smaka kaffe.

Studien publicerades i vetenskapstidskriften Annals of Botany i augusti 2012 med titeln A survey of mangiferin and hydroxycinnamic acid ester accumulation in coffee (Coffea) leaves: biological implications and uses.

Men vad ska egentligen te som görs på kaffebuskens blad kallas? Kaffebladste? Kafte?

På engelska: Coffee Leaf Tea