International Tea Producers Forum

På initiativ av teindustrin i Sri Lanka har sju av de största teproducerande länderna kommit överens om att samarbeta. Syftet är att öka efterfrågan genom att marknadsföra teet samt försöka utveckla en hållbar produktion med tanke på hotet från klimatförändringar. Den nya organisationen kommer att kallas ”International Tea Producers’ Forum”.

Att stabilisera priserna tycks också stå på dagordningen, vilket enligt Financial Times bör tolkas på följande sätt: ”Låt oss trycka upp priserna så mycket vi kan.” Detta var något som 1930-talets krisande teindustri lyckades väl med genom att begränsa produktionen. Framtiden får utvisa om det nya samarbetet också kommer att innebära några produktionsbegränsningar.

Medlemmar i den nya organisation är Indien, Sri Lanka, Indonesien, Kenya, Malawi och Rwanda. Det är oklart huruvida också Kina kommer att deltaga. Huvudkvarteret för den nya organisationen hamnar tills vidare i Sri Lankas huvudstad Colombo.

På engelska: International Tea Producers’ Forum